top of page

Textur – Sofia Lorentzon, språkkonsult i svenska 

En text säger mer än tusen ord. Även när den bara är på några rader.

Jag som driver Textur heter Sofia Lorentzon

och är examinerad språkkonsult i svenska.

 

Som språkkonsult är jag specialiserad på att arbeta med texter och kommunikation.

Jag hjälper verksamheter med att skapa effektiva texter som når ut till mottagaren. 

 

Bakom varje text döljer sig mängder av handlingar och val. Att välja ord, välja ordföljd, välja hur meningarna ska följa varandra och bli till stycken.

 

Jag håller kurser och skrivhandledningar för skribenter om hur man kan navigera bland alla de här valen och förmedla 

textens budskap på ett bra sätt.

 

Skriva och redigera texter
Språkgranskning
bottom of page