top of page

Redigera

Vill du ha din text korrekturläst eller vill du ha hjälp med genomgripande redigeringar och ändringar?

 

I en korrekturläsning ser jag till att texten är grammatiskt korrekt, att det inte finns några stavfel eller syftningsfel och att texten är logiskt sammanhållen.

 

I en grundligare redigering tittar jag även på ändringar av formuleringar, dispositon och annat som gynnar texten.  

Redigering korrekturläsning
bottom of page