top of page

Utbilda

Jag håller kurser för personer som skriver i sitt arbete. Dessa handlar om:

 

  • Klarspråk – grunläggande om vad klarspråk är och om hur man skriver tydligare texter.

 

  • Skrivande – om hur man skriver bra och effektiva texter och om olika texttyper. 

 

  • Lättläst – om vad som är lättläst, hur man skriver lättläst och hur det skiljer sig mot klarspråk.

 

Dessa kurser går alltså bra att anpassa utifrån vad deltagarna vill lära sig mer om, vilka typer av texter det är som skrivs inom verksamheten och liknande. Varje kurs omfattar mellan en halvdag till en dag i tid.

Skrivkurs klarspråk
bottom of page